Datum/tjedan
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
Program/Godina/Smjer
 •  
 • Ciklus I
 • Ciklus II
 • Vanredni Ciklus I
 • Vanredni Ciklus II
 •  
 •  
 • Puni pogled
 • Samo zauzeto
 • Optimizirana visina
 • Optimizirano sve
 • Sve komprimirano
Grupe
Izvođači
Prostori
Predmeti
Program/Godina/Smjer
 •  
 • Ciklus I
 • Ciklus II
 • Vanredni Ciklus I
 • Vanredni Ciklus II
 •  
 •  
 • Puni pogled
 • Samo zauzeto
 • Optimizirana visina
 • Optimizirano sve
 • Sve komprimirano
Prošli mjesec
Prošli tjedan. Prečac: strelica lijevo
Ponedjeljak, 29.11.2021
Utorak, 30.11.2021
Srijeda, 01.12.2021
Četvrtak, 02.12.2021
Petak, 03.12.2021
Subota, 04.12.2021
Nedelja, 05.12.2021
Slijedeći tjedan. Prečac: strelica desno
Slijedeći mesec
08:00
08:00
08:15
08:15
08:30
08:30
08:45
08:45
09:00
09:00
09:15
09:15
09:30
09:30
09:45
09:45
10:00
10:00
10:15
10:15
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:15
11:15
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
12:00
12:15
12:15
12:30
12:30
12:45
12:45
13:00
13:00
13:15
13:15
13:30
13:30
13:45
13:45
14:00
14:00
14:15
14:15
14:30
14:30
14:45
14:45
15:00
15:00
15:15
15:15
15:30
15:30
15:45
15:45
16:00
16:00
16:15
16:15
16:30
16:30
16:45
16:45
17:00
17:00
17:15
17:15
17:30
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
18:15
18:15
18:30
18:30
18:45
18:45
19:00
19:00
19:15
19:15
19:30
19:30
19:45
19:45
20:00
20:00
20:15
20:15
20:30
20:30
20:45
20:45
Prošli mjesec
Prošli tjedan. Prečac: strelica lijevo
Ponedjeljak, 29.11.2021
Utorak, 30.11.2021
Srijeda, 01.12.2021
Četvrtak, 02.12.2021
Petak, 03.12.2021
Subota, 04.12.2021
Nedelja, 05.12.2021
Slijedeći tjedan. Prečac: strelica desno
Slijedeći mesec
Zadnja promjena: 01.12.2021 11:31, v28.00
Šifra: fpnsa
Izaberi grupe za prikaz rasporeda
1POL MOiD
1POL UPD.
2POL UPD
2POL MOiD
3POL UPD
3POL MOID
C2 1POL MOID
C2 1POL UPD
C2 2POL MOID
1 SIMS
2 SIMS
3 SIMS
C2 1 SIMS
1 SOC.
2 SOC.
3 SOC.
C2 SOC.
1 SOC R.
2 SOC R.
3 SOC R.
Izaberi prostore za prikaz rasporeda
Br. sjedalaOprema prostora
AMF300
12/P108
19/I48
18/I108
26/II72
28/II48
N1/I56
N2/I72
N3/II80
N4/II34
Sala za odbrane35
PRAKSA30
AMF (amfiteatar)300
Izaberi izvođače za prikaz rasporeda
Dino Abazovic
Ahmet Alibasic
Abdel Alibegovic
Vlado Azinovic
Nina Babic
Zlatan Bajramovic
Sarina Bakic
Sanela Basic
Berina Besirevic
Sedad Beslija
Jelena Brkic Smigoc
Belma Buljubasic
Suada Buljubasic_
Merima Camo
Haris Ceric
Selmo Cikotic
Selma Cosic
Nerzuk Curak
Enita Custovic
Kenan Dautovic
Izaberi predmete za prikaz rasporeda
Historija BiH
Uvod u filozofiju
Uvod u politologiju ("online" nastava)
Uvod u sociologiju
Medijska i informac. pismenost
Polemologija
Osnovi prava
Politicko komuniciranje
Uvod u sociologiju
Demografija
Osnove socijalne politike
Osnove psihologije.
B/H/S jezik
Opca komunikologija
Teorije medunarodnih odnosa
Razvojne studije ("online" nastava)
Medunarodne pravosudne institucije ("online nastava")
Politicka psihologija
Upravljanje drzavom
Javne politike
Izaberi grupe za prikaz rasporeda
Izaberi prostore za prikaz rasporeda
Br. sjedalaOprema prostora
Izaberi izvođače za prikaz rasporeda