Datum/tjedan
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
Program/Godina/Smjer
 •  
 • Menadžment
 • Promet
 • Specijalistički diplomski management
 • Upravni studij
 • Poslovna informatika
 • Specialistički diplomski upravni studij
 •  
 •  
 • Puni pogled
 • Samo zauzeto
 • Optimizirana visina
 • Optimizirano sve
 • Sve komprimirano
Grupe
Program/Godina/Smjer
 •  
 • Menadžment
 • Promet
 • Specijalistički diplomski management
 • Upravni studij
 • Poslovna informatika
 • Specialistički diplomski upravni studij
 •  
 •  
 • Puni pogled
 • Samo zauzeto
 • Optimizirana visina
 • Optimizirano sve
 • Sve komprimirano
Prošli mjesec
Prošli tjedan. Prečac: strelica lijevo
Ponedjeljak, 03.08.2020
Utorak, 04.08.2020
Srijeda, 05.08.2020
Četvrtak, 06.08.2020
Petak, 07.08.2020
Subota, 08.08.2020
Slijedeći tjedan. Prečac: strelica desno
Slijedeći mesec
08:00
08:00
08:15
08:15
08:30
08:30
08:45
08:45
09:00
09:00
09:15
09:15
09:30
09:30
09:45
09:45
10:00
10:00
10:15
10:15
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:15
11:15
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
12:00
12:15
12:15
12:30
12:30
12:45
12:45
13:00
13:00
13:15
13:15
13:30
13:30
13:45
13:45
14:00
14:00
14:15
14:15
14:30
14:30
14:45
14:45
15:00
15:00
15:15
15:15
15:30
15:30
15:45
15:45
16:00
16:00
16:15
16:15
16:30
16:30
16:45
16:45
17:00
17:00
17:15
17:15
17:30
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
18:15
18:15
18:30
18:30
18:45
18:45
19:00
19:00
19:15
19:15
19:30
19:30
19:45
19:45
20:00
20:00
20:15
20:15
20:30
20:30
20:45
20:45
Prošli mjesec
Prošli tjedan. Prečac: strelica lijevo
Ponedjeljak, 03.08.2020
Utorak, 04.08.2020
Srijeda, 05.08.2020
Četvrtak, 06.08.2020
Petak, 07.08.2020
Subota, 08.08.2020
Slijedeći tjedan. Prečac: strelica desno
Slijedeći mesec
Zadnja promjena: 24.07.2020 09:34, v22.11
Šifra: hrvus
Izaberi grupe za prikaz rasporeda
IM1
IM2
IM3
TM3
TM1
TM2
P1
P2
P3
SDM222
SDM1
US1
US2
US3
SDM221
PI 1
PI 2
PI 3
SU 1
SU 2
Izaberi prostore za prikaz rasporeda
Br. sjedalaOprema prostora
B210LCDPrikaz
D98LCDPrikaz
F45LCDPrikaz
E40LCDPrikaz
G30LCDPrikaz
J100LCDPrikaz
H60LCDPrikaz
I54LCDPrikaz
A30LCDPrikaz
C30LCDPrikaz,Projektor
TERENSKA NASTAVA30
KABINET3Računala
ON LINE NASTAVA0
Ispit na daljinu (on-line)0
Izaberi izvođače za prikaz rasporeda
Jerko Acalin, dipl. ing., predavač
Ernest Bazijanac
Ivana Beljo, dipl. ing. mat., v. predavač
prof. dr. sc. Dragan Bolanča
Ivana Bratić, v. predavač
prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
dr.sc. Domagoja Buljan Barbača
Goran Crnica, predavač
Željko Deković, dipl.oec., v. predavač
Zdravko dr. sc. Kedžo
mr. sc. Srećko Đuranović, v. predavač
Nikolina Gaćina, mag. ing. , v. predavač
Ante Galić, dipl. iur., predavač
Divna Goleš, mag. oec., v. predavač
Mirko Goreta,dipl. iut., v. predavač
mr. sc. Nado Grubić, v. predavač
Anita Grubišić, mag. oec, v. predavač
Milan Hrga, mag. ing. comp., predavač
Ivana Jardas Duvnjak, prof.
Vesna Jurin Bakotić, dipl. iur., v. predavač
Izaberi predmete za prikaz rasporeda
Uvod u rač.znanost
Matematika.
Upravljanje okolišem u turizmu
Poslovni talijanski jezik I
Osnove ekonomije
Informatika
Matematika
Poslovni engleski jezik I
Poslovni njemački jezik I
Objektno orijentirano programiranje
Poslovni engleski jezik III
Poslovni njemački jezik III
Poslovni talijanski jezik III
Osnove računovodstva
Ekonommika neprofitnih organizacija
Up. ddd i haccp-a u h.
Marketing u turizmu
Radno pravo
Poslovno komuniciranje
Upravljanje informacijskim uslugama
Izaberi grupe za prikaz rasporeda
Izaberi prostore za prikaz rasporeda
Br. sjedalaOprema prostora
Izaberi izvođače za prikaz rasporeda
Uređivanje grupa studenata
Grupa, koje su dostupne
Izabrane grupe
Kalendar prostora:
Filter
Oprema prostora
LCDPrikaz
Projektor
TV
Računala
2nd floor
Konfiguracijske postavke