Datum/tjedan
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
Program/Godina/Smjer
 •  
 • Menadžment
 • Promet
 • Specijalistički diplomski studij
 • Upravni studij
 •  
 •  
 • Puni pogled
 • Samo zauzeto
 • Optimizirana visina
 • Optimizirano sve
 • Sve komprimirano
Grupe
Program/Godina/Smjer
 •  
 • Menadžment
 • Promet
 • Specijalistički diplomski studij
 • Upravni studij
 •  
 •  
 • Puni pogled
 • Samo zauzeto
 • Optimizirana visina
 • Optimizirano sve
 • Sve komprimirano
Prošli mjesec
Prošli tjedan. Prečac: strelica lijevo
Ponedjeljak, 16.09.2019
Utorak, 17.09.2019
Srijeda, 18.09.2019
Četvrtak, 19.09.2019
Petak, 20.09.2019
Subota, 21.09.2019
Slijedeći tjedan. Prečac: strelica desno
Slijedeći mesec
08:00
08:00
08:15
08:15
08:30
08:30
08:45
08:45
09:00
09:00
09:15
09:15
09:30
09:30
09:45
09:45
10:00
10:00
10:15
10:15
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:15
11:15
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
12:00
12:15
12:15
12:30
12:30
12:45
12:45
13:00
13:00
13:15
13:15
13:30
13:30
13:45
13:45
14:00
14:00
14:15
14:15
14:30
14:30
14:45
14:45
15:00
15:00
15:15
15:15
15:30
15:30
15:45
15:45
16:00
16:00
16:15
16:15
16:30
16:30
16:45
16:45
17:00
17:00
17:15
17:15
17:30
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
18:15
18:15
18:30
18:30
18:45
18:45
19:00
19:00
19:15
19:15
19:30
19:30
19:45
19:45
20:00
20:00
20:15
20:15
20:30
20:30
20:45
20:45
21:00
21:00
Prošli mjesec
Prošli tjedan. Prečac: strelica lijevo
Ponedjeljak, 16.09.2019
Utorak, 17.09.2019
Srijeda, 18.09.2019
Četvrtak, 19.09.2019
Petak, 20.09.2019
Subota, 21.09.2019
Slijedeći tjedan. Prečac: strelica desno
Slijedeći mesec
Zadnja promjena: 30.08.2019 12:53, v20.08
Šifra: hrvus
Izaberi grupe za prikaz rasporeda
IM1
IM2
IM3
TM3
TM1
TM2
P1
P2
P3
SDT2a
SDT1
US1
US2
US3
SDT2b
T133
T132
IM122
IM121
IM222
Izaberi prostore za prikaz rasporeda
Br. sjedalaOprema prostora
A210LCDPrikaz
H110LCDPrikaz
B45LCDPrikaz
F50LCDPrikaz
K40LCDPrikaz
G30LCDPrikaz
O100LCDPrikaz
M60LCDPrikaz
N54LCDPrikaz
L30LCDPrikaz
Izaberi izvođače za prikaz rasporeda
Jerko Acalin, dipl. ing., predavač
Ivana Beljo, dipl. ing. mat., v. predavač
prof. dr. sc. Dragan Bolanča
Ivana Bratić, v. predavač
dr.sc. Domagoja Buljan Barbača
Goran Crnica, predavač
Željko Deković, dipl.oec., v. predavač
mr. sc. Srećko Đuranović, v. predavač
Nikolina Gaćina, mag. ing. , v. predavač
Ante Galić, dipl. iur., predavač
Divna Goleš, mag. oec., v. predavač
Mirko Goreta,dipl. iut., v. predavač
mr. sc. Nado Grubić, v. predavač
Anita Grubišić, mag. oec, v. predavač
Milan Hrga, mag. ing. comp., predavač
Vesna Jurin Bakotić, dipl. iur., v. predavač
mr. sc. Ivana Kardum Goleš, v. predavač
mr. sc. Goran Kolarić, v. predavač
prof. Krolo Crvelin A.
mr. sc. Ivan Livaja, v. predavač
Izaberi predmete za prikaz rasporeda
Uvod u računalnu znanost
Matematika.
Upravljanje okolišem
Poslovni talijanski jezik 1
Osnove ekonomije
Informatika
Matematika
Engleski j. 1
Poslovni njemački jezik 1
Objektno orijentirano programiranje
Engleski j. 3
Poslovni njemački jezik 3
Poslovni talijanski jezik 3
Osnove računovodstva
Ekonomika neprofitnih organizacija
Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu
Marketing u turizmu
Radno pravo
Poslovno komuniciranje
Upravljanje informacijskim uslugama
Izaberi grupe za prikaz rasporeda
Izaberi prostore za prikaz rasporeda
Br. sjedalaOprema prostora
Izaberi izvođače za prikaz rasporeda
Uređivanje grupa studenata
Grupa, koje su dostupne
Izabrane grupe